Vi stöder Mustashkampen 2017!

Renovering av truckar

 

Vår truckverkstad är bemannad av professionella truckmekaniker som servar, reparerar och renoverar alla fabrikat. 

Här visar vi ett exempel på före och efter renovering. 

 

 

                                    

 

Efter