Renovering av truckar

 

Vår truckverkstad är bemannad av professionella truckmekaniker som servar, reparerar och renoverar alla fabrikat. 

Här visar vi ett exempel på före och efter renovering. 

 

 

                                    

 

Efter