Vi stöder Mustashkampen 2017!

Gaffeltest

Gaffeltest

Vid ett gaffeltest kontrolleras om det finns några ytsprickor på gafflarna, likaså gaffelbladens rakhet och vinkel. Man inspekterar också höjdskillnaden på gaffelsatsen och att lägeslåsningen är i gott skick och fungerar tillfredsställande. Även nötning av blad, skänkel och fästklackar undersöks.

Vi hjälper er att åtgärda ev brister .

Arbetsmiljöverket & Arbetsmiljölagen kräver att gaffeltest genomförs minst 1 gång/år. Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5.