Gaffeltest

Gaffeltest

Vid ett gaffeltest kontrolleras om det finns några ytsprickor på gafflarna, likaså gaffelbladens rakhet och vinkel. Man inspekterar också höjdskillnaden på gaffelsatsen och att lägeslåsningen är i gott skick och fungerar tillfredsställande. Även nötning av blad, skänkel och fästklackar undersöks.

Vi hjälper er att åtgärda ev brister .

Arbetsmiljöverket & Arbetsmiljölagen kräver att gaffeltest genomförs minst 1 gång/år. Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5.