Vi stöder Mustashkampen 2017!

Brandskyddskrav för truckar

Brandskyddskrav för truckar

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina truckar varje år för att undvika brandskador.Brand i dina truckar medför även en risk för att branden sprider sig till byggnaden där truckarna används.

För att du skall få full ersättning från försäkringen vid en brand ska du följa Svenska Brandskyddsföreningens brandskyddsregler SBF 127.

Brandskyddsregler för truckar

  • Du ska årligen se över brandskyddet på dina truckar
  • Du ska ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller det företag du kommer till för att utföra ett arbete
  • Elsystem-huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering till exempel vid kortare rast
  • Rengör truckarna regelbundet

Vem får göra brand och säkerhetskontroll?

Verkstadpersonal som är utbildade inom SBF 127 får utföra den årliga brandskyddskontrollen. En behörig firma ska revisionsbesiktiga truckar med fast monterad släckanläggning. Brandskyddskontroll av både maskiner och släckanläggning ska ske varje år. Vid en brandskada ska du kunna visa upp ett brandskyddsprotokoll som inte är äldre än 14 månader.

Maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt och/eller nypris understigande två basbelopp behöver inte genomgå årlig brandskyddskontroll. ( 1 basbelopp år 2017 är 44 800:-) . Maskinen ska dock uppfylla de regler om brandskydd som gäller enligt Brandskyddsföreningens bestämmelser,SBF 127.