Vi stöder Mustashkampen 2017!

Källhage Trucks företagsuppgifter

Besöksadress:

Källhage Truck AB
Kalkbruksgatan 4 A
417 07  Göteborg

Tel kontor:
+46 (0) 31-519970

Tel verkstad:
+46 (0) 31-519976

Organisationsnummer :
556540-0545

VAT- no:
SE556540054501

Hemsida:
www.kallhagetruck.se

Mailadress:
info@kallhagetruck.se

Bank:
Danske Bank
Lindholmen
Theres Svenssons Gata 7
402 74  Göteborg

Bankgiro:
5080-2362

Bank konto nummer:
12590107129

Payex:
5737-3482

SWIFT:
DABASESX

IBAN för betalning i SEK:
SE 581200 0000 0125 9010 7129